Audio Gallery
 

Album: Samavsharan Vandna.....

 2_1 Nagari mein pyara samavsaran pdhara

 2_2 Duniya mein bhagwanton ke mandir anek hain

 2_3 Prabhu samavsaran ke srivihar se

 2_4 Samavsaran meri nagari mein aya hai

 2_5 Bharat ke jaini veero tum sun lo

 2_6 Rishabh dev ke samavsaran ki